Styrelsen

På årsmötet i mars 2023 fastställdes den nya sammansättningen av styrelsen. Du når oss på styrelsen@asundaif.se eller nedan.

 

Osäker på om alla vill ha sin mejl med här

Ordförande

Elin Jonsson

ordforande@asundaif.se

Kassör

Anna Carlsson

kassor@asundaif.se

Sekreterare

Vakant

 

Ledamot

Magnus Bergsblom

 

Ledamot

Keijo Hakala

 

Ledamot

Stefan Boman

 

Ledamot

Anna-Lotta Silén

 

Ledamot

Johan Kjäll-Ward

 

Valberedning

Christofer Karlsson

 

Valberedning

Emil Höjd